Thông tin thiên tai

Lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên

2:4:22, 11/12/2018

Mực nước lúc 07 giờ ngày 11/12 trên các sông Trung Bộ như sau: sông Bồ tại Phú Ốc 2,16m (trên BĐ2 0,84m); sông Hương tại Kim Long 1,11m (trên BĐ1 0,11m); sông Vệ tại Sông Vệ 2,84m (trên BĐ1 0,34m); sông An Lão tại An Hòa 22,04m...

Xem tiếp