Động đất tại Yên Bái

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Vào hồi 02 giờ 45 phút 11 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng 10 năm 2020 tức 09 giờ 45 phút 11 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 10 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.081 độ vĩ Bắc, 104.423 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 26/10/2020
Vĩ bắc: 22.081
Kinh đông: 104.423
Thời gian kết thúc: 26/10/2020
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành