Tin lũ khẩn cấp trên các sông

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

a) Các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình:
Lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông La (Hà Tĩnh) đang lên; thượng lưu sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang xuống. 
Mực nước lúc 04h/11/10 trên Sông Bưởi tại Kim Tân 10,84m, dưới BĐ2 0,16m; Sông Mã tại Lý Nhân 8,66m, dưới BĐ1 0,84m, tại Giàng 4,35m, trên BĐ1 0,35m; Sông Chu tại Bái Thượng 19,49m, trên BĐ3 1,49m; tại Xuân Khánh 9,33m, trên BĐ1 0,33m; Sông Cả tại Nam Đàn 5,4m (BĐ1); Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 12,58m, trên BĐ2 0,58m; tại Hòa Duyệt: 8,66m, dưới BĐ2 0,34m; Sông La tại Linh Cảm 4,32m, dưới BĐ1 0,18m.

Dự báo:
 Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông La tiếp tục lên, thượng lưu sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố tiếp tục xuống. Mực nước trên các sông có khả năng như sau:
 Sông Bưởi tại Kim Tân ở mức 11,7m, dưới BĐ3 0,3m; Sông Chu tại Xuân Khánh ở mức 12,2m, trên BĐ3 0,2m; Sông Mã tại Lý Nhân ở mức 10,2m, trên BĐ1 0,7m, tại Giàng ở mức 6,0m, trên BĐ2 0,5m; Sông Cả tại Nam Đàn ở mức 5,9m, trên BĐ1 0,5m; Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ ở mức 11,3m, trên BĐ1 0,3m, Hòa Duyệt ở mức 8,9m, dưới BĐ2 0,1m; Sông La tại Linh Cảm ở mức 4,5m (BĐ1).
Cảnh báo:
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đặc biệt ở các huyện:
Thanh Hóa: huyện Mường Lát, Thạch Thành, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Cẩm Thủy, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Yên Định, Thọ Xuân;
 Nghệ An: huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp;
Hà Tĩnh: huyện Hương Sơn, Vụ Quang, Hương Khê, Đức Thọ.
Ngập úng ở các khu đô thị, các thành phố lớn có khả năng xảy ra như: TP Thanh Hóa, TP.Vinh (Nghệ An), thị xã Kỳ Anh, TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh).
Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2.

b) Tin lũ trên sông Hoàng Long, sông Đà, sông Thao và cảnh báo sạt lở đất khu vực vùng núi phía Bắc:
Mực nước lũ trên sông Hoàng Long đang lên chậm. Lưu lượng đến hồ Hòa Bình trên sông Đà và mực nước sông Thao tăng nhanh. Lúc 03h00 ngày 11/10, mực nước tại Bến Đế: 4,16m (trên BĐ3: 0,16m); lúc 01h00 ngày 11/10, mực nước tại Yên Bái: 29,74m (dưới BĐ 1: 0,26m). 
Dự báo:
Trong 06 giờ tới, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế: 4,20m (trên BĐ3: 0,20m), sau xuống; trên sông Thao tại Yên Bái: 30,50m (trên BĐ1: 0,5m), sau xuống; lưu lượng đến hồ Hòa Bình tăng lên mức: 10000 m3/s (BĐ2), sau giảm; 
Trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế: 3,70m (trên BĐ2: 0,2m); trên sông Thao tại Yên Bái: 30,20m (BĐ1); tại Phú Thọ:17,30m (dưới BĐ1: 0,2m); lưu lượng đến hồ Hòa Bình: 7000 m3/s (dưới BĐ1: 1000 m3/s); 
Cảnh báo:
Ngập úng ở vùng trũng, vùng thấp và các đô thị có khả năng xảy ra tại nhiều nơi như: Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Phú Thọ. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc như: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
(Nguồn: Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 11/10/2017
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Thời gian kết thúc: 12/10/2017
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành