Tin nhanh về tình hình lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Gia Llai

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

I. Tóm tắt tình hình
Lũ hạ lưu sông Vu Gia – Thu Bồn (Quảng Nam), sông Kôn (Bình Định), và các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai đang lên; các sông ở Thừa Thiên Huế và sông Lại Giang (Bình Định) ít biến đổi và ở mức cao. Mực nước lúc 7 giờ ngày 16 tháng 12 trên các sông như sau: 
- Sông Bồ tại Phú Ốc 4,29m, dưới BĐ3 0,11m; 
- Sông Hương tại Kim Long 2,57m, trên BĐ2 0,57m; 
- Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 9,1m, trên BĐ3 0,1m; 
- Sông Thu Bồn tại Giao Thủy 8,23m, dưới BĐ3 0,37m, tại Câu Lâu là 4,28m, trên BĐ3 0,28m, tại Hội An 2,34m, trên BĐ3 0,34m; 
- Sông Trà Khúc tại Trà Khúc 6,87m, trên BĐ3 0,37m; 
- Sông Vệ tại Sông Vệ 5,89m, trên BĐ3 1,39m; 
- Sông Lại Giang tại Bồng Sơn 7,97m, ở mức BĐ3; 
- Sông Kôn tại Bình Nghi 18,64m, trên BĐ3 1,14m; tại Thạnh Hòa 9,08m, trên BĐ3 1,08m; 
- Sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng 8,9m, trên BĐ2 0,4m; 
- Sông Ba tại An Khê 407,0m, trên BĐ3 0,5m. 
II. Dự báo
Trong 12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Vu Gia – Thu Bồn (Quảng Nam), sông Kôn (Bình Định), và các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai tiếp tục lên; các sông ở Thừa Thiên Huế và sông Lại Giang (Bình Định) ít biến đổi và ở mức cao 
Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng nghiêm trọng xảy ra tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Gia Lai, đặc biệt tại các huyện: 
- Thừa Thiên Huế: huyện Hương Trà, Thị trấn Tứ Hạ, Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc thành phố Huế. 
- Quảng Nam: huyện Đại Lộc, Quế Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Tiên Phước, Nông Sơn, Bắc Trà My, Hội An. 
- Quảng Ngãi: Ba Tơ, Minh Long, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi. 
- Bình Định: Thành phố Quy Nhơn, huyện An Nhơn, Phù Cát; An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn, Tuy Phước. 
- Phú Yên: huyện Sông Cầu, Đồng Xuân, Tuy An. 
- Gia Lai: Thị xã An Khê. 
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. 
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3. 

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 15/12/2016
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Thời gian kết thúc:
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng:
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành