Tin Trong nước-Quốc tế

Cuộc họp tham vấn về Kế hoạch hoạt động năm 2019 của UN Women

0:25:50, 05/10/2018

Ngày 4/10/2019, UN Women đã tổ chức Cuộc họp tham vấn về Kế hoạch hoạt động năm 2019 tại Hà Nội.

Hội thảo Tổng kết dự án “Tăng cường sự tham gia của người khuyết tật trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại Việt Nam”

1:16:0, 04/10/2018

Quảng Trị, Quảng Ngãi là hai tỉnh thuộc vùng dự án với hơn 50 nghìn người khuyết tật và được xem là một trong những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất và được đặc biệt quan tâm khi có thiên tai xảy ra. Do đó, việc tăng cường sự tham gia của người khuyết tật trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng là rất cần thiết để giảm thiểu thiệt hại và tăng khả năng chủ động ứng phó của người khuyết tật.

Trận sóng thần lạ lùng

6:20:2, 02/10/2018

Tình trạng thiếu kinh phí do đồng tiền mất giá đã ảnh hưởng đến sự trì hoãn công việc lắp đặt hệ thống mới phát hiện sóng thần ở Indonesia

Trận sóng thần lạ lùng

6:20:2, 02/10/2018

Tình trạng thiếu kinh phí do đồng tiền mất giá đã ảnh hưởng đến sự trì hoãn công việc lắp đặt hệ thống mới phát hiện sóng thần ở Indonesia

Thông tin về cơn bão Mangkhut

1:13:14, 17/09/2018

Thiệt hại do bão tại Philippines và diễn biến bão tại Trung Quốc.

Thông tin thiên tai

CƠN BÃO SỐ 06 (MANGKHUT)

Ngày bắt đầu: 11/09/2018 Ngày kết thúc:

Vùng ảnh hưởng: Trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

CƠN BÃO SỐ 05 (BARIJAT)

Ngày bắt đầu: 10/09/2018 Ngày kết thúc:

Vùng ảnh hưởng: Cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 330km về phía Đông.

TIN LŨ TRÊN CÁC SÔNG

Ngày bắt đầu: 01/09/2018 Ngày kết thúc:

Vùng ảnh hưởng: Yên Bái, Thanh Hóa

CƠN BÃO SỐ 04 (BEBINCA)

Ngày bắt đầu: 13/08/2018 Ngày kết thúc: 17/08/2018

Vùng ảnh hưởng: Khu vực Thanh Hóa

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG

Ngày bắt đầu: 07/08/2018 Ngày kết thúc:

Vùng ảnh hưởng: Trên vùng bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)
Về đầu trang