Cơn bão số 7

Start date: 10/08/2013 End date: 15/08/2013

Affected area: Trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

Cơn bão số 6

Start date: 05/08/2013 End date: 05/08/2013

Affected area: Trên khu vực biên giới Việt - Lào.

Cơn bão số 5

Start date: 31/07/2013 End date: 03/08/2013

Affected area: Trên khu vực vùng núi Bắc Bộ

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG

Start date: 18/07/2013 End date: 20/07/2013

Affected area: Trên khu vực quần đảo Hoàng Sa

Cơn bão số 4

Start date: 16/07/2013 End date: 18/07/2013

Affected area: Cách bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 140km về phía Đông Namam

Cơn bão số 3

Start date: 28/06/2013 End date: 28/06/2013

Affected area: Trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 180km về phía Đông Bắc.

Cơn bão số 2

Start date: 20/06/2013 End date: 24/06/2013

Affected area: Trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ

Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông

Start date: 19/02/2013 End date: 23/02/2013

Affected area: Cách đảo Huyền Trân (thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khoảng 480km về phía Nam Tây Nam

Cơn bão số 1

Start date: 04/01/2013 End date: 08/01/2013

Affected area: cách đảo Côn Đảo khoảng 400km về phía Nam Đông Nam
Về đầu trang