Tin bão trên biển Đông - Cơn bão số 10

Start date: 26/12/2012 End date: 28/12/2012

Affected area: khu vực vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa

Cơn bão số 9

Start date: 04/12/2012 End date: 09/12/2012

Affected area: Khu vực biển phía Tây Bắc đảo Lu Dông (Philippin)

Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Start date: 13/11/2012 End date: 15/11/2012

Affected area:

Cơn bão số 8

Start date: 25/10/2012 End date: 29/10/2012

Affected area: Khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh

Động đất ngày 16/10/2012

Start date: 16/10/2012 End date: 17/10/2012

Affected area: Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

Động đất ngoài khơi Vinh Bắc Bộ ngày 03 tháng 10 năm 2012

Start date: 03/10/2012 End date: 03/10/2012

Affected area: Khu vực ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ

Động đất tại Kiến An (Hải Phòng)

Start date: 03/10/2012 End date: 04/10/2012

Affected area: Khu vực Kiến An - Hải Phòng

Động đất tại Thủy Nguyên (Hải Phòng)

Start date: 03/10/2012 End date: 04/10/2012

Affected area: Khu vực địa phận Thủy Nguyên Hải Phòng

Cơn bão số 7 - bão Gaemi

Start date: 01/10/2012 End date: 06/10/2012

Affected area: Trên địa phận các tỉnh Bình Định – Phú Yên và Gia Lai

Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Start date: 01/10/2012 End date: 02/10/2012

Affected area: Cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía Đông
Về đầu trang