Month 10/2014

Details

Hội thảo khởi động Ứng dụng viễn thám và GIS trong quản lý thiên tai (tiểu dự án Sentinel Asia - giai đoạn 1)

Type: Workshops

Location: Hà Nội

Duration: 08/10/2014 to 08/09/2014

Content: Viện Công nghệ Châu Á (AIT) hiện đang thực hiện dự án xây dựng năng lực thông qua các “Tiểu dự án” được hỗ trợ bởi Cơ quan khai thác không gian của Nhật Bản (JAXA). JAXA và AIT mong muốn hỗ trợ các quốc gia không chỉ trong việc đánh giá thiên tai, mà còn hỗ trợ phát triển cơ sở dữ liệu toàn diện về “các yếu tố rủi ro đối với thiên tai lũ lụt” như: dân cư, đường xá, cơ sở hạ tầng,v.v. Hội thảo nhằm kích hoạt Tiểu dự án năm 2014 tại Việt Nam.

Participants: Đại biểu tham dự đến từ các cơ quan liên quan tới lũ lụt, quản lý thiên tai, khí tượng thủy văn, viễn thám, bản đồ.

Responsible Agency:Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi

Coordinating Agency:Đại diện JAXA, AIT, Viện Công nghệ Vũ trụ, Trung tâm Phòng tránh và GNTT