Month 11/2014

Details

Hội thảo về Phát triển khung hợp tác sử dụng dữ liệu địa không gian trong phòng chống thiên tai

Type: Workshops and rehearsal

Location: Hà Nội

Duration: 10/11/2014 to 15/11/2014

Content: Hoạt động này nhằm hỗ trợ chính phủ các công cụ để xây dựng năng lực sử dụng thông tin không gian địa lý cấp địa phương và khu vực khi xảy ra thiên tai đồng thời thúc đẩy kỹ năng và kiến thức của cán bộ cấp địa phương và khu vực. Đây là những yêu tố cần thiết để phối hợp thành công khi xảy ra thiên tai.

Participants: Đại biểu tham dự đến từ các cơ quan liên quan tới quản lý thiên tai, viễn thám và GIS, bản đồ, ứng phó khẩn cấp, khí tượng thủy văn.

Responsible Agency:Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi

Coordinating Agency:UN-SPIDER, Hiệp hội Công nghệ thông tin không gian địa lý (GITA), Trung tâm Phòng tránh và GNTT.