Bản đồ dân vẽ

Bản đồ ứng dụng GIS

Hiển thị 1 - 15 trong 28

Có tất cả 28 Bản đồ rủi ro thiên tai

Bản đồ nguy cơ thiên tai Tỉnh/TP Huyện/ Quận Xã/ Phường Thời gian Nguồn Tài liệu
Sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai xã Hòa An - Huyên Phú Hòa - Tỉnh Phú Yên Phú Yên Huyện Phú Hòa Xã Hòa An 2014 VNRC
Sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai xã Yên Hợp - Huyện Văn yên - Tỉnh Yên Bái Yên Bái Huyện Văn Yên Xã Yên Hợp 2014 WU
Sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai xã Minh Sơn - Huyện Bắc Mê - Tỉnh Hà Giang Hà Giang Huyện Bắc Mê Xã Minh Sơn 2014 WU
Sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai xã Lạc Hưng - Huyện Yên Thủy - Tỉnh Hòa Bình Hòa Bình Huyện Yên Thủy Xã Lạc Hưng 2014 WU
Sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai xã Hạ Bì - Huyện Kim Bôi - Tỉnh Hòa Bình Hòa Bình Huyện Kim Bôi Xã Hạ Bì 2014 WU
Sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai xã Mãn Đức - Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hòa Bình Hòa Bình Huyện Tân Lạc Xã Mãn Đức 2014 WU
Sơ đồ rủi ro thiên tai xã Hương Thọ - Huyện Vũ Quang - Tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh Huyện Vũ Quang Xã Hương Thọ 2014 VNRC
Sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai Xã Đức Vĩnh - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh Huyện Đức Thọ Xã Đức Vĩnh 2014 VNRC
Sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai xã Đông An - Huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái Yên Bái Huyện Văn Yên Xã Đông An 2014 WU
Sơ đồ rủi ro thiên tai xã Thanh Vĩnh Đông - Huyện Châu Thành - Tỉnh Long An Long An Huyện Châu Thành Xã Thanh Vĩnh Đông 2014 VNRC
Sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai xã Yên Hưng - Huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái Yên Bái Huyện Văn Yên Xã Yên Hưng 2014 WU
Sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai xã Xuân Quang 2 - Huyện Đồng Xuân - Tỉnh Phú Yên Phú Yên Huyện Đồng Xuân Xã Xuân Quang 2 2014 VNRC
Sơ đồ rủi ro thiên tai thôn Cảnh Dương - Huyện Quảng Trạch - Tỉnh Quảng Bình Quảng Bình Huyện Quảng Trạch Xã Cảnh Dương 2014 SCDM
Bản đồ sơ lược xã Long Phúc - Huyện Bảo Yên - Tỉnh Lào Cai Lào Cai Huyện Bảo Yên Xã Long Phúc 25/01/2014 WU
Bản đồ rủi ro thiên tai - Xã Xuân Lao - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên Điện Biên Huyện Mường Ảng Xã Xuân Lao 2015 Oxfam