Lịch công tác tuần 40 (26/9/2022 - 02/10/2022)
Lịch công tác lãnh đạo Trung tâm

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Bùi Thị Quỳnh Nga

Giám đốc


Bùi Quang Huy

Phó Giám đốc


Nguyễn Phương Nam

Phó Giám đốc

1. Phòng Kỹ thuật phòng chống thiên tai và đê điều

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Nguyễn Thành Kiên

Trưởng phòng

​Làm việc tại cơ quan
​Làm việc tại cơ quan ​Làm việc tại cơ quan ​Làm việc tại cơ quan ​Làm việc tại cơ quan

Phạm Thị Ngọc Anh

Phó Trưởng phòng Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan2. Phòng Thông tin và Dữ liệu

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Ngô Hữu Huy

Phó trưởng phòng Đi học chương trình ACE7 Đi học chương trình ACE7 Đi học chương trình ACE7 Đi học chương trình ACE7 Đi học chương trình ACE7


3. Phòng Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Đỗ Thị Hồng Nhung Phó Trưởng phòng phụ trách

​Làm việc tại cơ quan

​Làm việc tại cơ quan ​Làm việc tại cơ quan ​Làm việc tại cơ quan ​Làm việc tại cơ quan
 Mai Thị Yến  Phó trưởng phòng  Làm việc tại cơ quan  Làm việc tại cơ quan  Làm việc tại cơ quan  Làm việc tại cơ quan  Làm việc tại cơ quan    4. Phòng Nghiên cứu chính sách và khoa học

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Phạm Thị Đóa

Phó Trưởng phòng phụ trách

 

 5. Phòng Công nghệ viễn thám và mô phỏng thiên tai

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Nguyễn BáThành

Phó Trưởng phòng

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Công tác tại Hải Phòng Công tác tại Hải Phòng Công tác tại Hải Phòng6. Phòng Thí nghiệm vật liệu và kiểm định xây dựng;

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

 Trần Viết Du  Trưởng phòng      

 

 
7. Phòng Kế hoạch, Tổng hợp

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Phạm Tuấn Sơn

Trưởng phòng

8-17h: Làm việc tại cơ quan

8-17h: Làm việc tại cơ quan.

8-17h: Làm việc tại cơ quan

8-17h: Làm việc tại cơ quan

8-17h: Làm việc tại cơ quan.
13h30: Họp phòng KHTH


Nguyễn Thị Trà Giang

Phụ trách kế toán

8-17h: Làm việc tại cơ quan 8-17h: Làm việc tại cơ quan 8-17h: Làm việc tại cơ quan 8-17h: Làm việc tại cơ quan 8-17h: Làm việc tại cơ quan

Phạm Đăng Quân

Phó Trưởng phòng


8. Văn phòng đại diện khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Nguyễn Văn Dũng

Phụ trách Văn phòng
Học lớp sĩ quan dự bị