Thiên tai đã xảy ra trong năm : 2020

Thiên tai trong năm: 59

Thiên tai đang xảy ra: 24

THAM KHẢO:

Hiển thị 1 - 20 trong 218

Có tất cả 218 kết quả

Thiên tai trong năm: 2020 (59 Thiên tai)

STT Tên thiên tai Loại thiên tai Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Vùng ảnh hưởng
1 Bão số 3 (MEKKHALA) Bão 09/08/2020 11/08/2020 Tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc)
2 Động đất tại Sơn La Động đất 07/08/2020 07/08/2020 Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
3 Động đất tại Sơn La Động đất 07/08/2020 07/08/2020 Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
4 Sạt lở đất tại Lào Cai Sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy 06/08/2020 06/08/2020 Xã Phìn Ngang, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
5 Động đất tại Sơn La Động đất 05/08/2020 05/08/2020 Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
6 Sạt lở bờ sông tại Bến Tre Sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy 05/08/2020 05/08/2020 Cầu Hòa Lộc, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre
7 Động đất tại Sơn La Động đất 04/08/2020 04/08/2020 Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
8 Động đất tại Sơn La Động đất 03/08/2020 03/08/2020 Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
9 Động đất tại Sơn La Động đất 03/08/2020 03/08/2020 Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
10 Động đất tại Sơn La Động đất 03/08/2020 03/08/2020 Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
11 Động đất tại Sơn La Động đất 02/08/2020 02/08/2020 Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
12 Động đất tại Sơn La Động đất 02/08/2020 02/08/2020 Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
13 Động đất tại Sơn La Động đất 01/08/2020 01/08/2020 Mộc Châu (Sơn La)
14 Động đất tại Sơn La Động đất 31/07/2020 31/07/2020 Mộc Châu (Sơn La)
15 Động đất tại Sơn La Động đất 31/07/2020 31/07/2020 Mộc Châu (Sơn La)
16 Động đất tại Sơn La Động đất 30/07/2020 30/07/2020 Mộc Châu, Sơn La
17 Bão số 2 (SINLAKU) Bão 29/07/2020 02/08/2020 Trên đất liền tỉnh Thanh Hóa
18 Động đất tại Sơn La Động đất 28/07/2020 28/07/2020 Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
19 Động đất tại Sơn La Động đất 28/07/2020 28/07/2020 Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
20 Động đất tại Sơn La Động đất 28/07/2020 28/07/2020 Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.