Thiên tai đã xảy ra trong năm : 2021

Thiên tai trong năm: 18

Thiên tai đang xảy ra: 33

THAM KHẢO:

Hiển thị 1 - 20 trong 341

Có tất cả 341 kết quả

Thiên tai trong năm: 2021 (18 Thiên tai)

STT Tên thiên tai Loại thiên tai Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Vùng ảnh hưởng
1 Động đất tại Quảng Ngãi Động đất 12/04/2021 12/04/2021 Huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
2 Động đất tại Quảng Ngãi Động đất 12/04/2021 12/04/2021 Động đất xảy ra tại khu vực huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
3 Mưa dông tại Lai Châu Mưa lớn 11/04/2021 11/04/2021 Huyện Mường Tè, Nậm Nhùn và Phong Thổ - Tỉnh Lai Châu
4 Động đất tại Quảng Nam Động đất 10/04/2021 10/04/2021 Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
5 Động đất tại Kon Tum Động đất 04/04/2021 04/04/2021 Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
6 Mưa đá tại Sơn La Mưa đá 10/03/2021 10/03/2021 Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
7 Động đất tại Quảng Nam Động đất 01/03/2021 01/03/2021 Huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
8 Động đất tại Lai Châu Động đất 28/02/2021 28/02/2021 Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
9 Động đất tại Vân Nam (Trung Quốc) Động đất 17/02/2021 17/02/2021 Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (cách biên giới Việt Nam tại địa phận huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang khoảng 15km)
10 Động đất tại Cao Bằng Động đất 07/02/2021 07/02/2021 Huyện Trung Khánh, tỉnh Cao Bằng
11 Động đất tại Hoà Bình Động đất 06/02/2021 06/02/2021 Huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
12 Động đất tại Lai Châu Động đất 15/01/2021 15/01/2021 Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
13 Động đất tại Lai Châu Động đất 13/01/2021 13/01/2021 Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
14 Động đất tại Trung Quốc Động đất 13/01/2021 13/01/2021 Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (cách huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 26 km).
15 Động đất tại Hoà Bình Động đất 10/01/2021 10/01/2021 Huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
16 Động đất tại Trung Quốc Động đất 07/01/2021 07/01/2021 Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (cách huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai khoảng 28 km).
17 Động đất tại Lào Động đất 06/01/2021 06/01/2021 Tỉnh Houaphan, Lào (cách huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa khoảng 9 km).
18 Earthquake in Laos Động đất 06/01/2021 06/01/2021 Houaphan province, Laos

Thiên tai trong năm: 2020 (161 Thiên tai)

STT Tên thiên tai Loại thiên tai Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Vùng ảnh hưởng
1 Động đất tại Điện Biên Động đất 31/12/2020 31/12/2020 Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
2 Bão số 14 (KROVANH) Bão 18/12/2020