Động đất tại Quảng Ninh

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Vào hồi 08 giờ 22 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 01 tháng 7 năm 2020 tức 15 giờ 22 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 7 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.151 độ vĩ Bắc, 107.077 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

(Nguồn: Viện Vật lý địa cầu)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 01/07/2020
Vĩ bắc: 21.151
Kinh đông: 107.077
Thời gian kết thúc: 01/07/2020
Vĩ bắc: 21.151
Kinh đông: 107.077
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành