Động đất tại Cao Bằng

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Vào hồi 07 giờ 56 phút 50 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 9 năm 2020 tức 14 giờ 56 phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 9 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.922 độ vĩ Bắc, 105.403 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Bảo Lâm, Cao Bằng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

(Nguồn: Viện Vật lý địa cầu)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 25/09/2020
Vĩ bắc: 22.922
Kinh đông: 105.403
Thời gian kết thúc: 25/09/2020
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành