Động đất tại Cao Bằng

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Vào hồi 12 giờ 48 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 02 năm 2021 tức 19 giờ 48 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 02 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.713 độ vĩ Bắc, 106.529 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 13.5 km.

Động đất xảy ra tại khu vực huyện Trung Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

(Nguồn: Viện Vật lý Địa cầu)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 07/02/2021
Vĩ bắc: 22.713
Kinh đông: 106.529
Thời gian kết thúc: 07/02/2021
Vĩ bắc: 22.713
Kinh đông: 106.529
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện Trung Khánh, tỉnh Cao Bằng
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành