Động đất tại Hoà Bình

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Vào hồi 10 giờ 22 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 11 năm 2020 tức 17 giờ 22 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 11 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.623 độ vĩ Bắc, 105.070 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

(Nguồn: Viện Vật lý địa cầu)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 25/11/2020
Vĩ bắc: 20.623
Kinh đông: 105.070
Thời gian kết thúc: 25/11/2020
Vĩ bắc: 20.623
Kinh đông: 105.070
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành