Động đất tại Hoà Bình

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Vào hồi 06 giờ 00 phút 34 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 01 năm 2021 tức 13 giờ 00 phút 34 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 01 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.746 độ vĩ Bắc, 105.063 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 17.1 km.

Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.


(Nguồn: Viện Vật lý Địa cầu)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 10/01/2021
Vĩ bắc: 20.746
Kinh đông: 105.063
Thời gian kết thúc: 10/01/2021
Vĩ bắc: 20.746
Kinh đông: 105.063
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành