Động đất tại Hoà Bình

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Vào hồi 23 giờ 20 phút 32 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 02 năm 2021 tức 06 giờ 20 phút 32 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 02 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.555 độ vĩ Bắc, 105.341 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 9.3 km.

Động đất xảy ra tại khu vực huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cản báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

(Nguồn: Viện Vật lý Địa cầu)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 06/02/2021
Vĩ bắc: 20.555
Kinh đông: 105.341
Thời gian kết thúc: 06/02/2021
Vĩ bắc: 20.555
Kinh đông: 105.341
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành