Động đất tại Kon Tum

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Vào hồi 14 giờ 00 phút 58 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 04 năm 2021 tức 21 giờ 00 phút 58 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 4 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.798 độ vĩ Bắc, 108.155 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 16.6 km.

Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

(Nguồn: Viện Vật lý Địa cầu)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 04/04/2021
Vĩ bắc: 14.798
Kinh đông: 108.155
Thời gian kết thúc: 04/04/2021
Vĩ bắc: 14.798
Kinh đông: 108.155
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành