Động đất tại Lai Châu

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Vào hồi 00 giờ 45 phút 34 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 11 năm 2020 tức 07 giờ 45 phút 34 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 11 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.451 độ vĩ Bắc, 102.647 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mường Tè, Lai Châu. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

(Nguồn: Viện Vật lý địa cầu)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 18/11/2020
Vĩ bắc: 22.451
Kinh đông: 102.647
Thời gian kết thúc: 18/11/2020
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện Mường Tè, Lai Châu.
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành