Động đất tại Lai Châu

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Vào hồi 21 giờ 17 phút 25 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 01 năm 2021 tức 04 giờ 17 phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 01 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.578 độ vĩ Bắc, 102.704 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

(Nguồn: Viện Vật lý Địa cầu)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 13/01/2021
Vĩ bắc: 22.578
Kinh đông: 102.704
Thời gian kết thúc: 13/01/2021
Vĩ bắc: 22.578
Kinh đông: 102.704
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành