Động đất tại Lào

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Vào hồi 08 giờ 36 phút 46 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 01 năm 2021 tức 14 giờ 18 phút 29 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 01 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.311 độ vĩ Bắc, 104.528 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

 Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Houaphan, Lào (cách huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa khoảng 9 km).

 Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

(Nguồn: Viện Vật lý Địa cầu)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 06/01/2021
Vĩ bắc: 20.311
Kinh đông: 104.528
Thời gian kết thúc: 06/01/2021
Vĩ bắc: 20.311
Kinh đông: 104.528
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Tỉnh Houaphan, Lào (cách huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa khoảng 9 km).
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành