Động đất tại Quảng Bình

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Vào hồi 17 giờ 24 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 4 năm 2020 tức 00 giờ 24 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 4 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (17.790 độ vĩ Bắc, 106.400 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.4 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 30/04/2020
Vĩ bắc: 17.790
Kinh đông: 106.400
Thời gian kết thúc: 30/04/2020
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành