Động đất tại Quảng Nam

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Vào hồi 21 giờ 13 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 02 năm 2021 tức 04 giờ 13 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 3 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.156 độ vĩ Bắc, 108.110 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km.

Động đất xảy ra tại khu vực huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

(Nguồn: Viện Vật lý Địa cầu)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 01/03/2021
Vĩ bắc: 15.156
Kinh đông: 108.110
Thời gian kết thúc: 01/03/2021
Vĩ bắc: 15.156
Kinh đông: 108.110
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành