Động đất tại Sơn La

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Vào hồi 22 giờ 31 phút 13 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 7 năm 2020 tức 05 giờ 31 phút 13 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 8 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.916 độ vĩ Bắc, 104.719 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

(Nguồn: Viện Vật lý Địa cầu)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 01/08/2020
Vĩ bắc: 20.916
Kinh đông: 104.719
Thời gian kết thúc: 01/08/2020
Vĩ bắc: 20.916
Kinh đông: 104.719
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Mộc Châu (Sơn La)
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành