Động đất tại Sơn La

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Vào hồi 01 giờ 25 phút 34 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 9 năm 2020 tức 08 giờ 25 phút 34 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 9 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.903 độ vĩ Bắc, 104.731 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.


(Nguồn: Viện Vật lý Địa cầu)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 21/09/2020
Vĩ bắc: 20.903
Kinh đông: 104.731
Thời gian kết thúc: 21/09/2020
Vĩ bắc: 20.903
Kinh đông: 104.731
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành