Động đất tại Sơn La

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Vào hồi 14 giờ 21 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 9 năm 2020 tức 21 giờ 21 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 9 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.935 độ vĩ Bắc, 104.625 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 9.3 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

(Nguồn: Viện Vật lý địa cầu)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 24/09/2020
Vĩ bắc: 20.935
Kinh đông: 104.625
Thời gian kết thúc: 24/09/2020
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành