Động đất tại Sơn La

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Vào hồi 11 giờ 59 phút 40 giây (giờ GMT) ngày 20 tháng 10 năm 2020 tức 18 giờ 59 phút 40 giây (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 10 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.970 độ vĩ Bắc, 103.551 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12.6 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 20/10/2020
Vĩ bắc: 20.970
Kinh đông: 103.551
Thời gian kết thúc: 20/10/2020
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành