Động đất tại Trung Quốc

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Vào hồi 03 giờ 57 phút 03 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 01 năm 2021 tức 10 giờ 57 phút 03 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 01 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (23.008 độ vĩ Bắc, 102.692 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (cách huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 26 km).

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

(Nguồn: Viện Vật lý Địa cầu)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 13/01/2021
Vĩ bắc: 23.008
Kinh đông: 102.692
Thời gian kết thúc: 13/01/2021
Vĩ bắc: 23.008
Kinh đông: 102.692
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (cách huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 26 km).
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành