Động đất tại Tuyên Quang

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Vào hồi 21 giờ 55 phút 21 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 5 năm 2020 tức 04 giờ 55 phút 21 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 5 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.993 độ vĩ Bắc, 105.257 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3 km. Động đất xảy ra tại khu vực Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 06/05/2020
Vĩ bắc: 21.993
Kinh đông: 105.257
Thời gian kết thúc: 06/05/2020
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Khu vực Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành