Động đất tại Vân Nam (Trung Quốc)

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Vào hồi 10 giờ 29 phút 38 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 02 năm 2021 tức 17 giờ 29 phút 38 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 02 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (23.339 độ vĩ Bắc, 105.568 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (cách biên giới Việt Nam tại địa phận huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang khoảng 15km).

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

(Nguồn: Viện Vật lý Địa cầu)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 17/02/2021
Vĩ bắc: 23.339
Kinh đông: 105.568
Thời gian kết thúc: 17/02/2021
Vĩ bắc: 23.339
Kinh đông: 105.568
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (cách biên giới Việt Nam tại địa phận huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang khoảng 15km)
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành