Động đất tại ven biển tỉnh Thái Bình

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Vào hồi 23 giờ 24 phút 49 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 11 năm 2020 tức 06 giờ 24 phút 49 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 11 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.214 độ vĩ Bắc, 106.987 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực ngoài khơi biển tỉnh Thái Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

(Nguồn: Viện Vật lý địa cầu)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 07/11/2020
Vĩ bắc: 20.214
Kinh đông: 106.987
Thời gian kết thúc: 07/11/2020
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Khu vực ngoài khơi biển tỉnh Thái Bình.
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành