Hạn hán, xâm nhập mặn các tỉnh đồng Bằn Sông Cửu Long năm 2016

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn tính đến ngày 15/3/2016 như sau:


- Về lúa: 163.105ha, tăng 751ha (tỉnh Bạc Liêu) so với báo cáo nhanh ngày 14/3/2016.

- Về hoa màu: 14.463ha.

- Về cây ăn quả: 13.518ha, tăng 44ha (tỉnh Sóc Trăng).

- Về thủy sản: 1.072ha.

- Diện tích lúa có nguy cơ bị thiệt hại: 146.437 ha.


Thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tính đến ngày 16/3/2016 như sau:

- Số hộ bị ảnh hưởng: 409.917 hộ.

- Về lúa: 168.501ha, tăng 5.396ha (tỉnh Vĩnh Long, Lâm Đồng, Sóc Trăng) so với báo cáo nhanh ngày 15/3/2016.

- Về hoa màu: 15.013ha, tăng 550ha.

- Về cây ăn quả: 13.473ha.

- Về thủy sản: 1.072ha.

- Diện tích lúa có nguy cơ bị thiệt hại: 202.567 ha, tăng 56.130ha.

Theo báo cáo của Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Nam và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn tính đến ngày 20/3/2016 như sau:

- Số hộ bị ảnh hưởng: 426.014 hộ, tăng 12.967 hộ (Đắk Lắk).

- Thiệt hại về lúa: 171.024ha, tăng 2.523ha (Đắk Lắk); hoa màu: 7.966ha, tăng 946ha (Đắk Lắk); cây ăn quả: 41.493ha, tăng 15.553ha (Đắk Lắk).

- Thiệt hại về thủy sản: 3.454ha (không thay đổi so với Báo cáo ngày 19/3/2016).

- Diện tích lúa có nguy cơ bị thiệt hại: 342.406ha, tăng 10.000ha (Đắk Lắk).

Theo báo cáo của Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Nam và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn tính đến ngày 22/3/2016 như sau:

- Thiệt hại về lúa: 173.743 ha, tăng 1.106 ha (Sóc Trăng: 1.106ha);

- Thiệt hại về hoa màu: 7.974 ha, tăng 08 ha (Sóc Trăng: 08 ha);

- Số hộ dân bị ảnh hưởng: 426.275 hộ; tăng 261 hộ (Bình Dương: 261 hộ);

- Thiệt hại về thủy sản: 3.454ha (không thay đổi so với Báo cáo ngày 21/3/2016).

- Các thiệt hại khác không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 21/3/2016./.

Theo báo cáo của Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Nam và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn tính đến ngày 23/3 không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 22/3/2016./.

- Thiệt hại về lúa: 173.743 ha, tăng 1.106 ha (Sóc Trăng: 1.106ha);

- Thiệt hại về hoa màu: 7.974 ha, tăng 08 ha (Sóc Trăng: 08 ha);

- Số hộ dân bị ảnh hưởng: 426.275 hộ; tăng 261 hộ (Bình Dương: 261 hộ);

- Thiệt hại về thủy sản: 3.454ha (không thay đổi so với Báo cáo ngày 21/3/2016).

- Các thiệt hại khác không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 22/3/2016./.


 

(Nguồn: VPTT BCĐ TW về PCTT)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 15/02/2016
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Thời gian kết thúc:
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng:
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan