Động đất tại Điện Biên

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Vào hồi 21 giờ 28 phút 06 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 3 năm 2020 tức 04 giờ 28 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 3 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.254 độ vĩ Bắc, 103.023 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

(Nguồn: Viện Vật lý Địa cầu)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 04/03/2020
Vĩ bắc: 21.254
Kinh đông: 103.023
Thời gian kết thúc: 04/03/2020
Vĩ bắc: 21.254
Kinh đông: 103.023
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Xã Noong Luống, huyện Điện Biên, cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 15km
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành