Lốc xoáy, sạt lở đất tại Cà Mau

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Tại tỉnh Cà Mau: theo báo cáo số 195/BC-PCTTMN ngày 17/6/2019 của Chi cục PCTT Miền Nam, ngày 14-16/6 xảy ra 03 vụ lốc xoáy tại huyện Đầm Dơi, U Minh làm sập 05 nhà, tốc mái 25 nhà và 01 vụ sạt lở đất dài 30m tại huyện Ngọc Hiển.

Ngay sau thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT và chính quyền địa phương đã kịp thời động viên thăm hỏi và huy động lực lượng hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất./.


Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 14/06/2019
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Thời gian kết thúc: 16/06/2019
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện Đầm Dơi, U Minh và Ngọc Hiển
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành