Lốc xoáy tại Bắc Kạn

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Theo báo cáo nhanh ngày 13/4/2019 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bắc Cạn, thông tin thiệt hại do mưa, dông, lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh như sau:

- Về nhà: 154 nhà bị tốc mái (huyện Bạch Thông 99 nhà, huyện Chợ Đồn 30 nhà, huyện Na Rì 25 nhà)

- Về nông nghiệp: 12,96 ha ngô và cây trồng khác bị gãy đổ

- Tổng thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra các khu vực bị thiệt hại và huy động lực lượng tại địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả./.


(Nguồn: Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 13/04/2019
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Thời gian kết thúc: 13/04/2019
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện Bạch Thông, Huyện Chợ Đồn, Huyện Na Rì
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành