Lốc xoáy tại Hà Tĩnh

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

- Về nhà ở và công trình phụ trợ: 10 nhà, trong đó:

+ 03 hộ bị tốc mái tôn che sân và một phần mái ngói nhà chính;

+ 07 hộ còn lại bị tốc mái nhà chính, công trình phụ trợ, chuồng chăn nuôi.

-Về cây cối: Gãy đổ 03 cây bóng mát lớn: Hợp tác xã nông nghiệp Đại Tân 01 cây; Trường THCS Lê Hồng Phong 01 cây; 01 cây trên đường lối xóm.

- Ước tính thiệt hại: Khoảng 100 triệu đồng.

(Nguồn: Tổng cục Phòng chống thiên tai)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 13/09/2020
Vĩ bắc: 18.551683
Kinh đông: 105.564177
Thời gian kết thúc: 13/09/2020
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: thôn Ngõ Lỗi xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành