Lũ quét tại Sơn La

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Tại bản Mong, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã xảy ra một trận lũ quét cục bộ vào lúc 16 giờ ngày 02/3/2020 (không thiệt hại về người, cuốn trôi 183 con gia súc, gia cầm).
(Nguồn: Văn phòng thường trực BCĐ TWPCTT và Báo Điện tử của Đài tiếng nói Việt Nam (VoV))

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 02/03/2020
Vĩ bắc: 21.21
Kinh đông: 104.39
Thời gian kết thúc: 03/03/2020
Vĩ bắc: 21.21
Kinh đông: 104.39
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Bản Mong, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành