Lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

I. Diễn biến mưa lũ:

Mực nước lúc 01 giờ ngày 10/12 trên các sông như sau: sông Bồ tại Phú Ốc 1,64m (trên BĐ1 0,14m); sông Hương tại Kim Long 1,19m (trên BĐ1 0,19m); sông Trà Khúc tại Trà Khúc 3,66m (trên BĐ1 0,16m); sông Vệ tại Sông Vệ 4,38m (dưới BĐ3 0,12m); sông An Lão tại An Hòa 22,16m (trên BĐ1 0,16m, lúc 04h/10); sông Lại Giang tại Bồng Sơn 6,83m (dưới BĐ2 0,17m, lúc 04h/10); sông Kôn tại Thạch Hòa 7,88m (dưới BĐ3 0,12m, lúc 04h/10)

Mực nước lúc 07 giờ ngày 11/12 trên các sông Trung Bộ như sau: sông Bồ tại Phú Ốc 2,16m (trên BĐ2 0,84m); sông Hương tại Kim Long 1,11m (trên BĐ1 0,11m); sông Vệ tại Sông Vệ 2,84m (trên BĐ1 0,34m); sông An Lão tại An Hòa 22,04m (trên BĐ1 0,04m); sông Kôn tại Thạch Hòa 6,98m (dưới BĐ2 0,02m).

Mực nước lúc 07 giờ ngày 12/12 trên các sông Trung Bộ như sau: sông Bồ tại Phú Ốc 2,13m (trên BĐ1 0,63m); sông Hương tại Kim Long 0,81m (dưới BĐ1 0,19m); sông Vệ tại Sông Vệ 2,95m (trên BĐ1 0,45m); sông An Lão tại An Hòa 20,95m (dưới BĐ1 1,05m); sông Kôn tại Thạch Hòa 6,70m (dưới BĐ2 0,33m).

Mực nước lúc 01 giờ ngày 13/12 trên các sông như sau: sông Bồ tại Phú Ốc 2,77m (dưới BĐ2: 0,23m); sông Hương tại Kim Long 0,86m (dưới BĐ1: 0,14m); lúc 7h ngày 13/12 sông Vệ tại trạm Sông Vệ 2,69m (trên BĐ1: 0,19m); sông Kôn tại Thạch Hòa 6,03m (trên BĐ1 0,03m).

Mực nước lúc 01 giờ ngày 14/12, trên các sông như sau: Trên sông Bồ (Huế) tại Phú Ốc 2,13m, trên BĐ1 0,64m; Trên sông Vệ (Quảng Ngãi) tại Sông Vệ 2,82m, trên BĐ1 0,31m; Trên sông Kôn (Bình Định) tại Thạch Hòa dưới BĐ1.

II. Dự báo:

Mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi có khả năng lên lại, các sông ở Bình Định có dao động. Sáng 14/12, các sông ở Thừa Thiên Huế, sông Vệ (Quảng Ngãi) và sông Kôn (Bình Định) dao động ở mức BĐ1-BĐ2.

III. Cảnh báo:

Từ nay đến 17/12, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng lên lại, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-6m, hạ lưu từ 2-4m, đỉnh lũ trên các sông từ Trị đến Quảng Nam, Khánh Hòa ở mức BĐ1-BĐ2; các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên ở mức BĐ2; các sông nhỏ có khả năng lên trên BĐ3. 
Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

IV. Thiệt hại:

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, tình hình thiệt hại tính đến 07h ngày 13/12/2018 như sau:

  1. Về người:

- Người chết: 14 người (tăng 01 người so với báo cáo ngày 12/12, trong đó Quảng Trị: 02 người; TT. Huế: 01 người; Quảng Nam: 04 người; Quảng Ngãi: 01 người; Bình Định: 06 người (tăng 01 người);

- Người mất tích: 01 người ở Quảng Ngãi;

2. Nhà bị sập: 09 nhà (Quảng Nam: 01 nhà; Quảng Ngãi: 01 nhà; Bình Định: 07 nhà);

3. Về nông nghiệp: lúa bị hư hại, ngập: 8.573 ha (Quảng Ngãi: 305 ha; Bình Định: 8.172 ha; Đà Nẵng: 3,4ha, Quảng Nam: 93ha); hoa rau màu bị thiệt hại, ngập: 3.329 ha (Nghệ An: 519ha; Quảng Trị: 457 ha; T.T Huế: 36 ha; Đà Nẵng: 175 ha; Quảng Nam: 876 ha; Quảng Ngãi: 305 ha; Bình Định: 962 ha); gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi: 163.971 con (Quảng Trị: 7.075 con; Đà Nẵng: 1.179 con; Quảng Nam: 14.498 con; Quảng Ngãi: 9.910 con; Bình Định: 131.309 con).

4. Về thủy lợi: 13.507m đê bao, bờ bao bị sạt lở (Quảng Trị: 1.777m; Thừa Thiên Huế: 1.337m; Quảng Nam: 1.100m; Quảng Ngãi: 135m; Bình Định: 9.158m); 111.211m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng (Quảng Trị: 21.250m; Đà Nẵng: 4.830; Quảng Ngãi: 6.300m; Bình Định: 78.800m); 50 đập thủy lợi bị ảnh hưởng (Quảng Trị: 14; Quảng Nam:25, Quảng Ngãi: 08; Bình Định: 03).

5. Sạt lở bờ biển, bờ sông: 11.225m (Quảng Trị: 2.310m; TT Huế: 8.100m; Quảng Ngãi: 815m).

6. Về thủy sản: Diện tích nuôi thủy sản bị ngập, thiệt hại: 834 ha (Nghệ An: 322ha; Quảng Trị: 293 ha; Đà Nẵng: 41 ha; Quảng Nam: 178ha).

7. Về giao thông: 137.144m đường giao thông địa phương bị hư hại, sạt lở: (Nghệ An: 50m, Quảng Trị: 60.996m; Đà Nẵng: 205m; Quảng Nam: 7.900m Quảng Ngãi: 12.201m; Bình Định: 52.700m).


(Nguồn: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai )

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 07/12/2018
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Thời gian kết thúc:
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Quảng Bình đến Phú Yên
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành