Mưa đá

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

- Lào Cai:
Về nhà ở: có 82 nhà bị tốc mái, vỡ ngói (huyện Bắc Hà); trong đó có khoảng 49 nhà bị hư hỏng trên 50% mái ngói.

Về sản xuất nông nghiệp: một số diện tích cây trồng tại các huyện như Si Ma Cai, Bắc Hà bị ảnh hưởng.

Các địa phương khác thiệt hại không lớn, đang tiếp tục cập nhật thông tin.


(Nguồn: Văn phòng BCĐ TWPCTT)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 17/03/2020
Vĩ bắc: 22.458717
Kinh đông: 104.058997
Thời gian kết thúc:
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Phú Thọ
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành