Mưa đá tại Sơn La

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Khoảng từ 18h30’ đến 19h30’ ngày 10/3/2021 có mưa, gió lốc và mưa đá xảy ra ở huyện Mộc Châu ( thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông Trường Mộc Châu và các xã: Chiềng Hắc, Mường Sang, Đông Sang) và huyện Vân Hồ (xã Vân Hồ) đã gây ra một số thiệt hại về nhà ở và sản xuất nông nghiệp của người dân.

1. Thiệt hại về nhà ở 
- Tốc mái nhà: 12 hộ gia đình (Mộc Châu 06 hộ; Vân Hồ 06 hộ).
- Đổ gãy một số biển quảng cáo của các hộ dân trên địa bàn 2 thị trấn của huyện Mộc Châu.

2. Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mộc Châu: 214,7 ha
- Diện tích cây ăn quả bị dập thân, gãy cành  rụng quả non khoảng: 196,5 ha trong đó: 192 ha thiệt hại từ 30-50% ( xã Chiềng Hắc 80 ha; xã Đông Sang 30 ha; xã Mường Sang 82 ha); 4,5 ha thiệt hại dưới 30% ( thị trấn Mộc Châu). 
- Diện tích ngô, rau màu, dâu tây bị thiệt hại khoảng 18,2 ha trong đó: 16 ha thiệt hại từ 30-50% (xã Đông Sang); 2,2 ha thiệt hại dưới 30% (thị trấn Mộc Châu).

3. Ước tổng thiệt hại khoảng: 850 triệu đồng.

(Nguồn: VPTT BCĐ TW về PCTT)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 10/03/2021
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Thời gian kết thúc: 10/03/2021
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành