Mưa dông tại Tây Ninh

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Theo Báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tây Ninh: ngày 04/6/2019 trên địa bàn xã Hiệp Tân (H. Hiệp Thành) do mưa kèm theo dông làm 19 căn nhà bị hư hỏng, trung tâm Văn hóa-Thể thao và học tập cộng đồng xã bị tốc mái hoàn toàn.

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 04/06/2019
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Thời gian kết thúc: 04/06/2019
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Xã Hiệp Tân, Huyện Hiệp Thành
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành