Mưa kèm dông, lốc tại Hà Giang

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Theo báo cáo nhanh số 50/BC-PCTT ngày 03/8 của VPTT BCH PCTT, TKCN&PTDS tỉnh Hà Giang, đêm đến sáng ngày 03/8, trên địa bàn tỉnh  có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Thiệt hại tại huyện Vị Xuyên như sau:

1. Về nhà ở:

15 nhà bj tốc mái (xã Đạo Đức 02 nhà; xã Thượng Sơn 03 nhà; xã Ngọc Linh 01 nhà; xã Phong Quang 01 nhà; xã Lao Chải 04 nhà; TT Việt Lâm 03 nhà; TT Vị Xuyên 01 nhà).

2. Về nông nghiệp:

Chết 04 con lợn (xã Kim Linh)

3. Các công trình khác:

Gãy 10m kênh dẫn thủy lợi (Việt Lâm)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 03/08/2021
Vĩ bắc: 22.666903
Kinh đông: 104.981479
Thời gian kết thúc: 03/08/2021
Vĩ bắc: 22.666903
Kinh đông: 104.981479
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: xã Đạo Đức, Thượng Sơn, Ngọc Linh, Phong Quang, Lao Chải, Việt Lâm, Kim Linh, TT Vị Xuyên - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành