Mưa kèm dông, lốc tại Hà Giang

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Theo báo cáo nhanh số 50/BC-PCTT ngày 03/8 của VPTT BCH PCTT, TKCN&PTDS tỉnh Hà Giang, đêm đến sáng ngày 03/8, trên địa bàn tỉnh  có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Thiệt hại tại huyện Bắc Quang như sau:

1. Về nhà ở:

13 nhà bj tốc mái (xã Tân Thành)

2. Về nông nghiệp:

Chết 02 con lợn

3. Về lâm nghiệp:

Gãy đổ 1.5ha cây keo (xã Tân Lập)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 02/08/2021
Vĩ bắc: 22.536835
Kinh đông: 104.894224
Thời gian kết thúc: 03/08/2021
Vĩ bắc: 22.536835
Kinh đông: 104.894224
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: xã Tân Thành, Tân Lập - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành