Mưa kèm dông, lốc tại Hà Giang

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Theo báo cáo nhanh số 50/BC-PCTT ngày 03/8 của VPTT BCH PCTT, TKCN&PTDS tỉnh Hà Giang, đêm đến sáng ngày 03/8, trên địa bàn tỉnh  có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Thiệt hại tại huyện Hoàng Su Phì:

1. Về nhà ở: 

29 nhà bị tốc mái (xã Đản Ván 07 nhà; xã Nam Sơn 01 nhà; xã Nậm Ty 17 nhà; xã Tân Tiến 03 nhà; xã Pờ Ly Ngài 01 nhà).

2. Về nông nghiệp:

+ Vùi lấp 0.18ha lúa (Bản Phùng)

+ Trâu bị chết 01 con (Ngàm Đăng Vài)

3. Công trình phúc lợi:

+ Tốc mái nhà hội trường thôn 6 Tả Phìn xã Nam Sơn (45 m2).

4. Giao thông:

+ 20 m3 đất bùn tràn ra mặt đường (thị trấn Vinh Quang).

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 02/08/2021
Vĩ bắc: 22.735606
Kinh đông: 104.718989
Thời gian kết thúc: 02/08/2021
Vĩ bắc: 22.735606
Kinh đông: 104.718989
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: xã Đản Ván, Nam Sơn, Nậm Ty, Tân Tiền, Pờ Ly Ngài, Bản Phùng, Ngàm Đăng Vài, TT Vinh Quang - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành