Mưa kèm dông, lốc tại Hà Giang

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Theo báo cáo nhanh số 50/BC-PCTT ngày 03/8 của VPTT BCH PCTT, TKCN&PTDS tỉnh Hà Giang, đêm đến sáng ngày 03/8, trên địa bàn tỉnh  có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Thiệt hại tại huyện Xín Mần:

1. Về nhà ở:

Tốc mái 36 nhà ( xã Trung Thịnh 05 nhà; xã Cốc Rế 01 nhà; xã Thu Tà 06 nhà; xã Quảng Nguyên 24 nha

2. Về nông nghiệp:

+ 02 con trâu bị chết (Trung Thịnh).

3. Về giáo dục:

04 điểm trường bị ảnh hưởng do tốc mái (xã Trung Thịnh 02 trường; xã Quảng Nguyên 02 trường)

4. Về công trình phúc lợi:
03 công trình công cộng bị tốc mái (xã Bản Ngò 01 điểm; xã Trung Thịnh 02 điểm).

(Nguồn: Phòng Thông tin và Dữ liệu)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 02/08/2021
Vĩ bắc: 22.642766
Kinh đông: 104.455611
Thời gian kết thúc: 02/08/2021
Vĩ bắc: 22.642766
Kinh đông: 104.455611
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: xã Quảng Nguyên, xã Trung Thịnh, xã Cốc Rế, xã Thu Tà, xã Bản Ngò - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành