Mưa kèm dông lốc tại Tuyên Quang

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Theo báo cáo số 16/BC-VPTT ngày 04/8/2021 của VPTT BCH PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang, chiều và đêm ngày 03/8/2021 trên địa bàn huyện Na Hang xảy ra mưa kèm dông, lốc cục bộ. Thiệt hại cụ thể như sau: 

1. Thiệt hại về nhà ở: 26 nhà trong đó:

- Nhà ở bị thiệt hại một phần < 30%: 19 nhà bị tốc mái (xã Sơn Phú: 03 nhà; xã Yên Hoa: 16 nhà) 

- Nhà ở bị thiệt hại nặng từ 30 - 50%: 02 nhà bị tốc mái (xã Yên Hoa)

- Nhà ở bị thiệt hại rất nặng từ 50 - 70 %: 05 nhà bị tốc mái hoàn toàn (xã Yên Hoa)

2. Thiệt hại về giao thông: Đường từ trung tâm xã Yên Hoa vào thôn Bản Va bị sạt ta luy âm xói vào lòng đường chiều dài khoảng 05 mét, sâu vào mặt đường 3-3,5 m.

Ước Kinh phí bị thiệt hại: 350 triệu đồng


Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 03/08/2021
Vĩ bắc: 22.502541
Kinh đông: 105.48281
Thời gian kết thúc: 03/08/2021
Vĩ bắc: 22.502541
Kinh đông: 105.48281
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: xã Yên Hoa, Sơn Phú - huyện Na Hang - tỉnh Tuyên Quang
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành