Mưa kèm theo lốc tại Lào Cai

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Theo báo cáo nhanh số 292/BC-VPTT ngày 04/8/2021 của VPTT BCH PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai, chiều tối ngày 3/8/2021 một số xã của huyện Si Ma Cai và Mường Khương có mưa kèm theo dông lốc gây ảnh hưởng thiệt hại về nhà ở, hoa màu của nhân dân, cụ thể như sau: 

1. Về người: Không.

2. Về nhà ở: Nhà bị tốc mái, cây đổ vào nhà: 12 nhà (Mường Khương 01, Si Ma Cai 11), trong đó:

- Nhà bị tốc mái >70%: 4 nhà (Mường Khương 1, Si Ma Cai 3);

- Nhà bị tốc mái, cây đổ vào nhà thiệt hại dưới 30%: 8 nhà (Si Ma Cai ).

3. Về sản xuất nông nghiệp: Diện tích cây chuối bị gãy đổ: 25 ha (Mường Khương).

4. Về cơ sở hạ tầng

- Trụ sở UBND xã bị thiệt hại: 01 (UBND xã Nàn Sán - Si Ma Cai hư hỏng trần thạch cao 62m2;

- Cột điện bị gãy đổ: 02 (Si Ma Cai).

Ước thiệt hại: trên 3,7 tỷ đồng

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 03/08/2021
Vĩ bắc: 22.699462
Kinh đông: 104.26051
Thời gian kết thúc: 03/08/2021
Vĩ bắc: 22.699462
Kinh đông: 104.26051
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện Si Ma Cai, Mường Khương - tỉnh Lào Cai
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành