Mưa lốc tại Thái Nguyên

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Theo Báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thái Nguyên: Đêm ngày 04/6/2019 xảy ra mưa to kèm lốc trên địa bàn thị xã Phổ Yên gây thiệt hại:
- 10 hộ dân xã Tân Phú bị tốc mái tôn các công trình phụ;
- 01 nhà ở bị tốc mái hoàn toàn;
- Gãy đổ 01 trụ điện hạ thế, 80m tường rào trường PTCS Thuận Thành.
Ước tính thiệt hại 150 triệu đồng.

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 04/06/2019
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Thời gian kết thúc: 04/06/2019
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Thị xã Phổ Yên
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành