Mưa lớn tại Cà Mau

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Tính đến 17 giờ ngày 28/9/2020, có 05/09 huyện, thành phố ghi nhận thiệt hại gồm các huyện: U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân, Cái Nước và Thành phố Cà Mau (các địa phương còn lại chưa ghi nhận thiệt hại). Mưa lớn kèm theo giông lốc làm ngập, đổ, ngã: 1425 ha diện tích lúa, 91.26 ha rau màu, 1.270 ha bờ bao vuông tôm, 25km lộ tuyến huyện, xã, 24 tuyến đường trong nội ô thành phố Cà Mau; sập 01 căn nhà, tốc mái 02 căn nhà; tràn nước qua 02 đập tạm (đã xử lý); chìm 01 phương tiện tàu cá. Ước tính tổng thiệt hại về tài sản khoảng 964 triệu đồng

(Nguồn: Tổng cục Phòng chống thiên tai)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 28/09/2020
Vĩ bắc: 9.166541
Kinh đông: 105.175840
Thời gian kết thúc: 28/09/2020
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện U Minh, thành phố Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, huyện Phú Tân, huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành